Listen now for free

Gospel of Mark

حدود ۹۰ درصد از مرقس، تو متی و لوقا اومده که اصطلاحاً بهشون اناجیل هم‌نظر میگن و بخاطر همین، خیلی از محقق‌های کتاب‌مقدس اعتقاد دارن چون تقریباً تمام مرقس تو بقیه اناجیل اومده، احتمالاً، مرقس، اولین انجیلی بوده که نوشته شده، هر چند تا قرن ۱۹ بیشتر باور داشتن که متی، اولین انجیل بوده.

از بین بقیه انجیل نویس‌ها، اسم مرقس بیشتر تو عهد جدید ذکر شده و بعد از اناجیل، تو اعمال رسولان و بعد تو نامه‌های پولس و پطرس، اسمش رو می‌بینیم.

 • Episode: مرقس ۱۶: ۱۴ الی ۲۰
 • View all episodes: Gospel of Mark
   • 01
   • مرقس ۱۶: ۱۴ الی ۲۰  |  Gospel of Mark 16 : 14-20

   نص:

   این بخش با سرزنش شاگردا بخاطر کم‌ ایمانیشون شروع میشه و مثل انجیل متی، دعوت میشن برای بشارت انجیل به تمام جهان و در آخر، وعده عطایای روح‌القدس بهشون داده میشه.

   دعوت بشارت، همانطوری که اعمال ۱: ۸ گفته، از اورشلیم شروع میشه و بعد شاگردان، انجیل را به ملت‌های مختلف بشارت میدن که مفصل تو کتاب اعمال رسولان میتونیم مطالعه کنیم.

   تا قبل از عیسی، خداوند قوم اسرائیل را به عنوان قوم مخصوص خودش انتخاب کرده و انبیا مختلف را برای این قوم میفرستاد، اما بعد از عیسی، این مبشرین و انبیا، باید به ملت‌های دیگه میرفتن تا این خبر خوش رو اعلام کنند. این همان وعده‌ای بود که خداوند به ابراهیم داده بود که از تو، تمام قوم‌های جهان برکت میگیرنن.

   این از ابتدا با اسرائیل شروع میشه و بعد تو همه جای دنیا ادامه پیدا میکنه.

   و اگه بخوایم به افرادی که این کار سپرده میشه، نگاه کنیم، شکی نیست که این مسئولیت بزرگی به شاگردایی سپرده میشه که اگه بخوایم با حکمت و تجربه انسانی بخوایم بهش نگاه کنیم، فکر نمیکنم هیچ‌ کدام از ما حاضر باشیم مسئولیت یا کاری رو دست کسائی بسپریم که یک بار خیانت کردن یا بنظر تحصیل کرده و باهوش نمیان.

   هر چند نزدیک ۳ سال با عیسی بودن و چیزهای زیادی یاد گرفتن، ولی بنظر نمیاد که هنوز آماده این کار باشن.

   این بیش از هر چیز دیگه ثابت میکنه که پادشاهی خدا، چیزی نیست که قرار باشه از طریق تکنیک‌ها یا فنون مختلف یا استعداد افراد پیش بره بلکه به قدرت و اراده خدا.

    

   برای فرستادن این افراد، خداوند آنها را با عطایای روح مجهز میکنه چرا که خدمت پادشاهی خدا، خدمت روحانیه که این با دادن عطایا و ثمره‌های روح‌القدس پیش میره و شاگردا، مجوز این خدمت را دارن چون عیسی که اونها را تبدیل میکنه و این قدرت رو بهشون میده.

   عطایای مختلفی هستن که چه تو عهد عتیق در موردش نوشته شده مثل کتاب اشعیا، چه عهد جدید مثل رومیان، قرنتیان، افسسیان و ۱ پطرس میشه نمونه‌های‌شون رو دید.

   عطایا روح رو توی عهد عتیق هم میشه دید که افراد قدرت شفا یا نبوت یا خدمات دیگه را داشتن ولی در مقایسه با عهد جدید، میبینیم که این عطایا خیلی بیشتر و تو سطح وسیع‌تری به کلیسا داده میشه تا خداوند و کلیسا را خدمت کنند.

   نگاه کلیسا به این عطایا امروز متفاوته. عده‌ای اعتقاد دارن این عطایا با رسولان شروع شد و بعد از ۳ قرن متوقف شد همانطوری که پدران کلیسا تا آن زمان در موردش صحبت کردند و گروه دیگه عقیده دارن که این عطایا همچنان در کلیسا فعاله و نشانه‌های آن را هنوز در بین ایمانداران و کلیسا میشه دید.

   صحبت از این موضوع کمی چالش انگیزه چرا که افراد سعی میکنن با مدرک و شواهد این موضوع را ثابت کنن و عده‌ دیگه‌ای با تجربه یا تفسیر آیاتی مشابه آیات پایانی مرقس، که این نشانه‌ها با ایمانداران خواهد بود یا باقی خواهد ماند.

   مدتی قبل با یک کشیش که معتقد بود عطایا بعد از قرون اولیه به اتمام رسیدند صحبت میکردم و خودش از تجربه‌اش تو کشورهایی مثل برزیل صحبت میکرد که بخاطر وجود مذاهب مختلف، مردم زیادی هستن که درگیر روح‌های بد بودن و ارواح زیادی تو کلیساها اخراج میشه مثل چیزی که تو عهد جدید شاهدش هستیم، ولی این عطایا را خیلی کمتر در کشور خودش میدید یا میشنید. یا چیزی که ما تو ایران شاهد هستیم که وقتی درهای کلیساها بسته میشه و خادمین در پنهان باید خدمت کنن، چقدر عطایا و کارهای روح‌القدس بیشتر دیده میشه نسبت به کشورهای دیگه.

   ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که هیچ‌وقت نباید از این نشانه‌ها برای نمایش یا جلب توجه استفاده بشه چون در کتاب مقدس این نشانه‌ها رو بخاطر تائید چیزی که رسولان درباره عیسی اعلام میکردند، ذکر میکنه تا صحبت‌هایشان را تائید کند و امروز اگه کسائی مشغول تبلیغ خدمات معجزه هستند، که بیا معجزه ببین! بیا شفا بگیر، از الگوی کتاب مقدس پیروی نمیکنه.

   هدف از عطایا این نبود بلکه تأیید پیام مرگ و قیام عیسی از مردگان بوده و هر وقت معجزات در اولویت باشن، دستور و کار خدا، عوض شده.

   چیزی که در کتاب مقدس میخونیم اینه که خداوند رسولان و ایمانداران را با روح تعمید میده و بعد از مجهز کردنشان، آنها را برای این خدمت می‌فرسته و برای شما و خودم این هدایت و قوت روح را میطلبم و میخوام که خداوند ما را از قبل مجهزتر کنه تا برای اون و پادشاهی اون مفیدتر باشیم.

   در انتها، خوشحال میشییم که نظر شما رو در مورد بررسی انجیل مرقس بدانیم که چطور میتونیم این برنامه‌ها را بهتر و مفیدتر تهیه کنیم تا برای خداوند و آمدن پادشاهی‌اش مفیدتر باشن.

Published: 10/11/2023