Listen now for free

Galatians

انجیل و حقیقت آن چیه؟
پولس تو این نامه به زیبایی انجیل و تفاوت آن را با شریعت را توضیح میده. پولس با استناد به عهد عتیق، به ایمانداران غلاطیه هشدار میده که اگر بخواهید ختنه شوید و کارهای شریعت را به جا بیارید، زیر لعنت شریعت قرار خواهید گرفت.
این نامه، قدم به قدم، با استدلال‌های مختلف، ما را تشویق میکنه که در فیض زندگی کنیم.
با خواندن این نامه، میتونیم از خودمان بپرسیم برای چالش‌هائی که با آن روبرو خواهیم شد، رفتار و زندگیمان چطور باید باشد؟!

 • Episode: غلاطیان ۱: ۱۱ الی ۲۴
 • View all episodes: Galatians
   • 01
   • غلاطیان ۱: ۱۱ الی ۲۴  |  Galatians 1 : 11-24

   نص:

   غلاطیان ۱: ۱۱ الی ۲۴

   Galatians 1:11-24 

   آیا وقتی ایمان آوردید، خیلی زود توی کلیسا یا کلیسای خونگی مشغول به خدمت شدید یا مدتی طول کشید که وارد خدمت شید؟

   ممکنه شما هم دیده باشید که افراد خیلی زود وارد خدمت میشن. ممکنه بخاطر نیاز کلیسا باشه یا استعدادی که دارن یا شاید کلیسا تصمیم گرفته باشه که با اینکار، به اونا فرصت بیشتری بده که انجیل رو بشنون یا تعلیم بگیرن.

   و اگه شما هم همچین چیزی را دیدید یا اگه خودتون هم اینطوری وارد خدمت شدید، بیاید ببینیم پولس چطور برای خدمت آماده شد.

   آیات ۱۱ تا ۲۴ فصل ۱ غلاطیان رو می‌خونم:

   ای برادران من، می‌خواهم بدانید انجیلی كه من به شما دادم، ساخته و پرداختهٔ دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت. بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت. سرگذشت و کارهای سابق مرا در دین یهود شنیده‌اید كه چگونه با بیرحمی به كلیسای خدا آزار می‌رسانیدم و در نابود ساختن آن می‌كوشیدم و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان هم سن خود سبقت می‌گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعالیم نیاكانمان متعصّب بودم.

   امّا وقتی خدا كه مرا قبل از تولّد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود، صلاح دانست  كه پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم، به عوض اینکه با کسی مشورت کنم  یا به اورشلیم نزد آنانی كه قبل از من رسول بودند بروم، فوراً به عربستان رفتم و بعد به دمشق بازگشتم. بعد از سه سال به اورشلیم برگشتم تا با پطرس آشنا شوم و مدّت پانزده روز نزد او ماندم. هیچ رسول دیگری را به جز یعقوب، برادر خداوند ندیدم.

   آنچه به شما می‌نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است كه دروغ نمی‌گویم. بعداً به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم و كلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصاً نمی‌شناختند. فقط می‌شنیدند كه: «آن کسی که به ما آزار می‌رسانید، اکنون همان ایمانی را بشارت میدهد كه زمانی می‌کوشید آن را از بین ببرد.» و خدا را به‌ خاطر من سپاس می‌گفتند.

   تو کتاب اعمال می‌خونیم که پولس چطور ایمان میاره و بلافاصله بعد از ایمان آوردن، شروع میکنه به بشارت دادن و وقتی تو دمشق سعی میکنن که اون رو بکشن، به زمین نباطیه توی منطقه اعراب میره و ۳سال آنجا میمونه. وقتی به اورشلیم برمیگرده، فقط پطرس و یعقوب رو میبینه و انجیلی که از عیسی براش مکاشفه شده بود را به اونا هم میگه.

   پولس که یهودی بود و طبیعتاً خدا رو می‌شناخت وقتی با عیسی روبرو میشه، همه چیز رو ترک میکنه و اینجا جاییه که اجازه میده خدا، کاری رو که تو زندگیش شروع کرده رو اونجور که می‌خواد، ادامه بده.

   بیابان‌، جاییه که خدا افراد زیادی رو توش ساخته و آموزش داده مثل موسی، الیاس، یحیی و حتی عیسی که برای کاری که قراره انجام بدن، آماده کنه.

   اینکه تو این مدت چه اتفاقاتی افتاده، نمیدانیم ولی بدون شک، اون برای خدمتی که قرار بود شروع کنه، داشت آماده میشد. اگه بیاد بیارید، وقتی که پولس تو مسیر دمشق نابینا میشه، خداوند به حنانیا میگه که اون وسیله‌ای است كه من انتخاب کرده‌ام تا اسم منو پیش پادشاهان و قوم اسرائیل اعلام کنه و به ‌خاطر من رنج‌های زیادی را تحمل کنه.

   چطور پولس می‌تونست این کارها رو انجام بده، اگه از قبل آماده نمیشد؟

   بزارید یک نفر دیگه صحبت کنیم که بر خلاف پولس، خیلی زود وارد خدمت میشه.

   تو فصل ۱۸ کتاب اعمال رسولان درباره اپلس می‌خونیم که وقتی اکیلا و پرسکلا اونو می‌بینن که شخص روحانیه، با اینکه درباره عیسی شنیده بود، ولی فقط درباره تعمید یحیی میدانست. اون فقط نیاز داشت بدونه که عیسی، همون مسیحه و احتیاجی نبود مثل یک نوایمان همه چیز بهش یاد داده بشه. وقتی خدمتش رو به مثل یک مسیحی شروع میکنه، می‌بینیم که خدا چطور توسط اپلس، یهودیان را مجاب میکرد که عیسی، همون مسیحه.

   ولی این اتفاقی نیست که برای پولس هم افتاده باشه. اون نیاز داشت برای خدمتی که قراره انجام بده، مدتی تو بیابان اعراب باشه و خبری ازش نباشه.

   این درسیه که ما می‌تونیم یاد بگیریم.

   قبل از شروع به خدمت، نیازه خدا رو بشناسیم و گرنه از چیزی که کتاب مقدس بهمون اجازه داده، جلوتر رفتیم.

   مهم نیست که مدرک الهیاتی داشته باشیم یا خوشنام باشیم یا اینکه حتی کلام رو خوب بشناسیم، مهم اینه قبل از هر چیز، خدا و خودمون را بشناسیم.

   ممکنه نیاز باشه که وارد بیابان‌های زندگی‌مون شیم و بزاریم خدا ما رو آموزش بده و آماده کنه.

   پولس با موقعیتی که داشت، میتونست زندگی خیلی خوبی داشته باشه. تحصیلات و روابط خوبی داشت، پیش بهترین اساتید درس خوانده بود و شاید تو هم سن و سال‌های خودش، یکی نخبه‌ها بوده باشه، ولی بخاطر عیسی میگه: من همه چیز را بی ارزش میدانم و همینطوی هم زندگی میکنه.

   اگر خواندگی از طرف خداوند داریم یا دوست داریم که تو کلیسا یا پادشاهی عیسی کارهای بزرگتری انجام بدیم، ممکنه ما هم نیاز داشته باشیم به بیابان‌ها و سرزمین‌های‌ اعراب خودمون بریم و هر چیزی که بخواد تمرکز ما رو از روی هدف و خواندگی‌مون برداره، کنار بزاریم و آماده باشیم برای کاری که واسش خوانده شدیم.

   اگه به کلیساهای امروزه نگاه کنیم، می‌بینیم کارهای زیادیه که میشه تو کلیسا انجام داد و همه اینها، کارهای حساسی نیستن، ولی بعضی از این خدمات هست که حتما باید برای آن خواندگی داشته باشیم و ایمان و تعلیم‌مون ثابت شده باشه.

   هر جایی که هستید و هر خدمت یا فعالیتی که دارید، به دستان خداوند می‌سپارم. دعا میکنم که کارهای خداوند تو زندگی و خدمت شما روز به روز بیشتر دیده بشه.

   هفته دیگه بیشتر به زندگی پولس و خدمتش نگاه میکنیم.

   برکت خداوند با شما باشه، آمین.

   Social Media

   https://kalameye-hayat.com

   Telegram: https://t.me/KalameyeHayatofficial

   Instagram: https://www.instagram.com/kalameyehayat/

   #کلمه_حیات #پادکست_مسیحی #پادکست #مسیح #مسیحی#مسیح_موعود #عیسی_مسیح #غلاطیان #غلاتیان #اعمال_رسولان #پولس #حنانیا # اپلس #انجیل #خدمت #خواندگی #بیابان #نباتیان

Published: 23/02/2024