Listen now for free

Galatians

انجیل و حقیقت آن چیه؟
پولس تو این نامه به زیبایی انجیل و تفاوت آن را با شریعت را توضیح میده. پولس با استناد به عهد عتیق، به ایمانداران غلاطیه هشدار میده که اگر بخواهید ختنه شوید و کارهای شریعت را به جا بیارید، زیر لعنت شریعت قرار خواهید گرفت.
این نامه، قدم به قدم، با استدلال‌های مختلف، ما را تشویق میکنه که در فیض زندگی کنیم.
با خواندن این نامه، میتونیم از خودمان بپرسیم برای چالش‌هائی که با آن روبرو خواهیم شد، رفتار و زندگیمان چطور باید باشد؟!

 • Episode: غلاطیان ۲: ۱۱ الی ۲۱
 • View all episodes: Galatians
   • 01
   • غلاطیان ۲: ۱۱ الی ۲۱  |  Galatians 2 : 11-21

   نص:

   غلاطیان ۲: ۱۱ الی ۲۱

   Galatians 2:11-21

   توبیخ پطرس توسط پولس 

   گاهی تو کلیسا مشکلات و اختلافاتی پیش میاد که ممکنه حتی رهبرای کلیسا با هم کنار نیان و از هم جدا بشن.

   بیشتر اختلافاتی که بین ایماندارا دیدم، معمولاً سوتفاهم‌ها بود یا درست ارتباط برقرار نکردن که معمولا با صحبت حل میشد ولی جدی‌ترین مشکلی که تو ایران دیده بودم، مشکل قومیتی بود بین فارس‌ها، آشوریان و ارامنه و همینطور اختلاف دیگه‌ای که گاها دیده میشد، اختلافات بین کلیساهای مختلف بود و بعد از اینکه زندگیم رو خارج از ایران شروع کردم، با مشکل دیگه‌ای روبرو شدم که دیدم جاهایی موفق شدن این مشکل را حل کنن و جاهایی هم متاسفانه نه، و این مشکل بین ایمانداران ایرانی و افغان بود که ضربه‌های زیادی هم به کلیسا میزد.

   این چیزی نیست که صرفاً کلیساهای فارسی درگیرش بوده باشن بلکه این اختلافات به شکل‌های مختلف خودش همیشه خودش را نشان میداد چه تو کلیساهای فارسی چه خارجی.

   ولی اگه یه همچین مشکلی تو کلیسا پیش بیاد، کلیسا چطور باید اونو رفع کنه و کلیسای اولیه چطور باهاش روبرو شد؟

   تو برنامه‌های قبل دیدیم که کلیسا بخاطر مشکلات، جلسات مختلف گذاشت و با تصمیماتی که گرفت، خیلی از مشکلات حل میشن و بعدا تو عهد جدید هم می‌خونیم که بین کلیساهای یهودی نژاد و غیر یهودی نژاد هیچ تفاوتی نیست و اینبار تو انطاکیه که پولس ازش صحبت میکنه، مشکل جدی‌تری پیش میاد که می‌تونست آسیب جدی به کلیسا بزنه که حتی ما هم امروز بعد از ۲۰۰۰ سال تحت‌ تاثیرش باشیم.

   بزارید آیات ۱۱ تا ۲۱ از فصل ۲ را بخونم:

    

   امّا وقتی پطرس به انطاكيه آمد، روبه‌رو با او مخالفت کردم، زیرا کاملاً مقصّر بود. از آن رو كه پیش از رسیدن عدّه‌ای از طرف یعقوب او با غیر یهودیان غذا می‌خورد، امّا با رسیدن آنها خود را کنار کشید و دیگر نمی‌خواست با غیر یهودیان غذا بخورد، مبادا اهل ختنه را برنجاند. سایر مسیحیان یهودی نژاد از ریاكاری او تقلید کردند، به طوری که حتّی برنابا نیز تحت تأثیر دورویی آنها قرار گرفت. امّا وقتی دیدم رفتار آنان با حقیقت انجیل سازگار نیست، در حضور همه به پطرس خطاب کرده گفتم: «اگر تو با اینکه یهودی هستی، مانند غیر یهودیان زندگی میکنی و نه مانند یهودیان، چطور می‌توانی غیر یهودیان را مجبور سازی كه مثل یهودیان زندگی کنند؟» ما كه یهودی مادرزاد هستیم و نه غیر یهودی گناهکار، خوب می‌دانیم كه هیچ‌ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملاً نیک محسوب نمی‌شود. بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می‌گردد. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیلهٔ ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمی‌تواند نیک محسوب شود. پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیکی مطلق كه در مسیح یافت می‌شود، دریابیم كه ما نیز مثل دیگران گناهكاریم، آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ به هیچ وجه! امّا اگر آنچه را كه خود خراب کرده‌ام بار دیگر بنا کنم، البته نشان می‌دهم كه شخصی خاطی هستم. زیرا تا آنجا كه به شریعت مربوط است، من مرده‌ام. زیرا به وسیلهٔ شریعت کشته شدم تا برای خدا زیست نمایم. من با مسیح مصلوب شده‌ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می‌کند من نیستم، بلکه مسیح است كه در من زندگی می‌کند و در خصوص این زندگانی جسمانی كه اکنون دارم، فقط به وسیلهٔ ایمان به پسر خدا كه مرا محبت کرد و جان خود را به‌ خاطر من داد، زندگی می‌کنم. فیض خدا را باطل نمی‌کنم. زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می‌شد، مرگ مسیح بیهوده بود.

    

   پطرس چیکار میکنی؟ همین چند وقت پیش بود همدیگه رو دیدیم، تو، یعقوب و یوحنا پذیرفتید که نیازی نیست غیر یهودی‌ها مثل یهودی‌ها رفتار کنن و شریعت رو نگه دارن. از موقعی که به انطاکیه اومدی، هیچ غیر یهودی حس نکرد که تو باهاش فرق داری، تو هم مثل اونا رفتار میکردی، چی شد که حالا رفتارت یهو عوض شد؟ میخواستی یهودی‌نژادها رو نرنجونی به قیمت اینکه کل کلیسا برنج‌ان؟!

   شاید این چیزی بود پولس تو ذهنش داشت و پطرس با این رفتارش نه تنها کلیسای غیر یهودی را آسیب میزنه بلکه که حتی پولس را تو کلیسا دروغگو نشان میداد چون پولس همیشه به کلیساهای غیریهودی گفته بود که کلیسای اورشلیم، هیچ مشکلی با غیر یهودی‌های مسیحی نداره و اونا هم بخاطر فیض مسیح مثل یهودیان مسیحی نجات پیدا کردن ولی الان با چشمشون چیز دیگه‌ای میدیدن. حس میکردن که یهودی‌های مسیحی اونا رو از خودشون پائین‌تر و پست‌تر میدیدن.

   و اینبار پولس بر خلاف گذشته، مشکلات را صرفاً بین رهبران حل نمیکنه، پیش بقیه هم نمیره تا پشت پطرس حرف بزنه یا نمیخواست نفوذ و قدرتش رو تو کلیسا نشان بده، نمیخواد که پطرس رو تحقیر کنه، مستقیم نظر خودش درباره چیزی که اشتباهه، میگه. پولس باید از انجیلی که یهودی و غیر یهودی را نجات میده، دفاع کرد و پطرس هم باید اینو یاد بگیره.

   برای یه یهودی که عمر خودش رو تو شریعت گذرونده و از بچه‌گی شریعت را یاد گرفته، زندگی کردن تو فیض، چیزی نبود درکش آسون باشه.

   مثلاً اگه رویای پطرس رو روی پشت بام تو فصل ۱۰ اعمال یادتون باشه، می‌بینید دیدن سفره‌ای که پر از حیوانات و پرندگان و حشرات حرام گوشته، چقدر چندش‌آور و غیرقابل تحمل بود. وقتی افراد تو این قید و بندها زندگی می‌کنن، آزادی فیض چیزی نیست که خیلی راحت و قابل فهم باشه.

   تو انطاکیه دو گروه بودن. افراد مذهبی و شریعت‌گرا که وجدان‌ حساس داشتن و کلیسای غیریهودی، که ختنه نشدن و زیر بار شریعت هم نرفتن و انجیل رو اینطوری یاد گرفتن که با مسیح آزاد شدن و یهودی و غیر یهودی توسط عیسی یک هستن.

   حالا، آیا باید نگران شریعت‌گراها بود که هنوز غیر یهودی‌ها را مسیحی و نجات یافته نمیدانن یا اینکه باید سمت حقیقت ایستاد و با این تبعیض، سازش نکرد؟

   فکر میکنم این لحظه مهمی برای کلیسا بود چون مدتی بعد از این اتفاق، شورای اورشلیم شکل می‌گیره و با رای کتبی شورا، غیر یهودیان، ایمانشان تائید میشه و از طرف شورای کلیسایی، کسی نمیتونه به کلیساهای غیر یهودی امر کنه که اونا باید بر طبق شریعت مکتوب عمل کنن، ختنه بشن یا خودشون را از غذاها محروم کنن.

   اتفاقات با این حساسیت، به ندرت تو کلیسا میفته و همیشه باید سعی کنیم که سمت حقیقت بایسیتم و حتی اگه نیاز بود، حاضر باشیم براش بها بپردازیم.

   در آخر می‌خواستم این رو بگم که چالش‌های کلیسا همیشه چیزایی نیست که بشه باهاش راحت کنار آمد، نیاز هست گاهی روش وقت گذاشت، جلسه گذاشت و صحبت کرد، در نهایت هر تصمیمی که گرفته میشه، باید از روی محبت و حقیقت باشه.

   برای شما حکمت خداوند را می‌طلبم، باشه که کارهای مسیح تو زندگی و خدمت‌تان روز به روز بیشتر دیده بشه.

   Social Media:

   https://kalameye-hayat.com

   Telegram: https://t.me/KalameyeHayatofficial

   Instagram: https://www.instagram.com/kalameyehayat/

   #کلمه_حیات #پادکست_مسیحی #پادکست #مسیح #مسیحی #مسیح_موعود #عیسی_مسیح #غلاطیان #غلاتیان #کلیسا  #کلیسای_اورشلیم #شورای_اورشلیم #پولس #برنابا #پطرس #یعقوب #یوحنا #شریعت #ختنه #یهود #غیر_یهود #یونانی #آشوری #آشوریان #فارس #ارمنی #ارامنه #افغان #ایرانی #توبیخ #اختلاف #نجات #فیض

Published: 29/03/2024